2021-09-23 23:21:07 Find the results of "

tilting

" for you

Tilting at Wildmills Gallery – Fine Art Since 1971

Welcome to Tilting at Windmills Gallery, Manchester Vermont.

Tilting - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

tilting sự làm nghiêng lò thổi tilting baseboard tấm đáy nghiêng tilting ống lót nghiêng (máy bơm) tilting biến dạng nghiêng tilting dozer máy ủi làm nghiêng tilting lò nghiêng được tilting đầu nghiêng ...

Tilting là gì, Nghĩa của từ Tilting | Từ điển Anh - Việt - Rung ...

Tilting là gì: Danh từ: sự nghiêng đi, sự đấu thương (trên ngựa, trên thuyền), (kỹ thuật) sự rèn bằng búa đòn, độ nghêng, nghiêng, nghiêng dốc,

tilting – Wiktionary tiếng Việt

tilting /ˈtɪɫ.tiɳ/ ... Sự đấu (trên ngựa, trên thuyền). ( ) Sự rèn bằng đòn.

TILTING | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của tilting trong tiếng Anh. ... Slanting, sloping, leaning, tilting.

Tilting - Từ điển Anh - Anh - tratu.soha.vn

The process by which blister steel is rendered ductile by being forged with a tilt hammer. ... http://tratu.soha.vn/dict/en_en/Tilting

tilting - Tìm kiếm | Laban Dictionary - Từ điển Anh - Việt, Việt ...

Tìm kiếm tilting. Từ điển Anh-Việt - Danh từ: sự nghiêng đi, sự đấu thương (trên ngựa, trên thuyền). Từ điển Anh-Anh - verb: to lift or move (something) so that one side is higher than another side [+ ...

Tilting là gì, Nghĩa của từ Tilting | Từ điển Anh - Anh - Rung ...

Tilting là gì: the process by which blister steel is rendered ductile by being forged with a tilt hammer.

TILTING Synonyms: 42 Synonyms & Antonyms for TILTING | Thesaurus ...

Synonyms for tilting from Thesaurus.com, the world’s leading online source for synonyms, antonyms, and more.

Tilting train - Wikipedia

A Japanese KiHa 283 series tilting DMU, which can tilt up to 8° (6° in normal operation)