Hòn Trống Mái – hòn Chó Đá biểu tượng cho du lịch Hạ Long

20th Th5 2017

Trước khi đến với Hạ Long du khách ắt hẳn sẽ ấn tượng với hình ảnh hòn Trống Mái, hình tượng hòn Trống Mái cũng được coi như biểu tượng của thắng cảnh Hạ Long, hình ảnh hòn Trống Mái […]