Đến Hạ Long bao nhiêu ngày là vừa?

6th Th6 2017

Bạn muốn đi Hạ Long và chưa có nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi này? Bạn đang thắc mắc nếu đi Hạ Long thì đi trong bao nhiêu ngày là đủ? Tham quan những đâu và lịch trình như thế […]